'Lukuisia salapolttimoita on löydetty ja hävitetty' Luvaton paloviinanvalmistus ja -myynti Ilmajoen, Kauhajoen ja Jalasjärven pitäjien käräjäkunnassa vuosina 1863-1872

Kuvaus

Juhani Heikkilän pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan paloviinanvalmistukseen ja -myyntiin kohdistuvan normiston ja kontrollin tiukentamista sekä vuoden 1865 kotitarvepolton lakkauttaneen asetuksen täytääntöönpanoa ja vastaanottoa suhteellisen pienen alueen - Ilmajoen, Kauhajoen ja Jalasjärven pitäjien käräjäkunnan - näkökulmasta kymmenen vuoden jaksolla 1863-1872.
Pro Gradun lukeminen vaatii Acrobat Reader -ohjelman.

Kieli

Kokoelma

Viittaus

Heikkilä, Juhani. 'Lukuisia salapolttimoita on löydetty ja hävitetty' Luvaton paloviinanvalmistus ja -myynti Ilmajoen, Kauhajoen ja Jalasjärven pitäjien käräjäkunnassa vuosina 1863-1872. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 11.12.2023.
<https://www.porstuakirjastot.fi/items/show/37618>

Koneluettavat metatiedot

Karttasijainti