Erik Fordell

Kuvaus

Sivuilla on tietoa director musices Erik Fordellista (2.7.1917—21.12.1981), kokkolalaisesta säveltäjästä, musiikinopettajasta ja pianistista, joka oli näkyvä hahmo kaupungin musiikkielämässä vuosikymmenten ajan. Henkilökuvan lisäksi löytää tiedot Fordellin teoksista ja kirjakokoelmasta. På sidorna finns information om Erik Fordell (2.7.1917-21.12.1981), tonsättare från Karleby, musiklärare och pianist, som var en synlig gestalt i stadens musikliv under årtionden. Förutom Fordells biografi hittar man besked från hans verk och boksamling.
Fordells verkförteckning är ordnade enligt opustal. Tonsättarens produktion indelas i fyra delar där varje del börjar med opus 1. Den systematiska förteckning uppgjord av Kjell Lolax innehåller närmare uppgifter om verken och finns i Kjell Lolax Pro gradu- arbete Tonsättaren Erik Fordell på sidorna 131-289. Före sin bortgång testamenterade Fordell tillsammans med sin hustru Anna-Lisa Fordell sitt anmärkningsvärt musikrelaterat material samt samlingar av litteratur till stadsbiblioteket i Karleby. Fordellin itsensä laatima teosluettelo on opusjärjestyksessä; tuotanto jakautuu neljästi uudelleen opus 1:stä alkavaksi. Kjell Lolaxin laatima systemaattinen luettelo tarkemmin teostiedoin on hänen pro gradu -työssään Tonsättaren Erik Fordell (sivuilla 131-289). Ennen kuolemaansa Fordell päätti puolisonsa Anna-Liisa Fordellin kanssa lahjoittaa huomattavan musiikkiin liittyvän jäämistönsä sekä kirjakokoelmansa Kokkolan kaupunginkirjastolle.

Kieli

Kokoelma

Viittaus

Erik Fordell. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 11.12.2023.
<https://www.porstuakirjastot.fi/items/show/37524>

Koneluettavat metatiedot