Pastilleri-Kallen asunto Hanhilassa [Valokuva]

Julkaisija

Julkistamisajankohta

Lehden nimi

Viittaus

Pastilleri-Kallen asunto Hanhilassa [Valokuva]. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 24.9.2023.
<https://www.porstuakirjastot.fi/items/show/79822>

Koneluettavat metatiedot