Muistiinpanoja Itä-Karjalan matkalta kesällä 1942

YKL

Sivunumerot

30-40

Viittaus

Pihlaja, Laimi. Muistiinpanoja Itä-Karjalan matkalta kesällä 1942. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 23.9.2023.
<https://www.porstuakirjastot.fi/items/show/77156>

Koneluettavat metatiedot