Arvot ovat elämänsisällön tärkeitä rakenneosia

Alanimeke

Arvo J. Uusimäestä nimettiin töysä-päivillä yhdeksästoista Tohnisen Äijä

Lehden nimi

Lehden numero

153

Sivunumerot

6

Viittaus

Järvinen, Seppo E. Arvot ovat elämänsisällön tärkeitä rakenneosia. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 2.10.2023.
<https://www.porstuakirjastot.fi/items/show/55724>

Koneluettavat metatiedot

Karttasijainti