Kokkolan ympäristö tervan suurtuottajana

http://81.209.83.96/repository/825/KP_08081982.pdf

Kuvaus

Artikkeli käsittelee tervanpolttoa ja myyntiä Kokkolan ympäristössä Keski-Pohjanmaalla. Tervanpoltto oli merkittävä tulonlähde niin alueen talonpojille kuin myös laivanvarustajille ja kauppiaille.
Jo 1600-luvulla Pohjanmaa tuotti n. 60 % koko maasta saadusta tervasta, ja yli puolet Pohjanmaan tervasta tuli Kokkolan kauppapiiristä. 1800-luvulla lähes kolmasosa koko Suomesta viedystä tervasta tuli Kokkolan kauppapiiristä.
Artikkeli on ilmestynyt Keskipohjanmaassa 8.8.1982.

Julkaisija

Kieli

Identifiointitunnus

URN:NBN:fi-fe20051751

Aikamääre

1982-08-08

Kokoelma

Viittaus

Wiirilinna, Annikki. Kokkolan ympäristö tervan suurtuottajana. Porstua-verkkopalvelu, viitattu 25.2.2024.
<http://urn.fi/urn:nbn:fi-fe20051751>

Koneluettavat metatiedot

Karttasijainti