Seinäjoen rakennuskulttuuria

Seinäjoen rakennuskulttuuria

Seinäjoen rakennuskulttuuria

Asutus, kulttuurimaisema ja vanha rakennuskanta

Tekijätiedot:

Toimittaja
Tellervo Lahti

Kirjoittajat
Juhani Heikkilä, FM
Hilkka Jaakola, arkkitehti SAFA, kaavoituspäällikkö Seinäjoen kaupunki
Maarit Jakamo, maisema-arkkitehti, MARK
Tellervo Lahti, FM, museoamanuenssi Seinäjoen kaupunki/Etelä-Pohjanmaan maakuntamuseo

Rakennuspiirustukset
Tapani Kataja, rakennuspiirtäjä, Seinäjoen kaupunki/Tekniikkakeskus tilapalvelut

Julkaisija
Seinäjoen Historiallinen Yhdistys ry

Julkaisutoimikunta
Veikko Ekola, Raimo Hieta, Tarja Koskiniemi, Tellervo Lahti,
Rauno Latva-Mäenpää, Risto Männistö, Elli Niemistö, Pekka Siltanen

Kansikuvat
Kalervo Koskiniemi

Kirjapaino
Gummerus Kirjapaino Oy
Saarijärvi 2003
3. painos

ISBN 951-98993-0-8

 

 

 

Otteita kirjasta:

Sisältö
Johdanto
Seinäjoen asutushistoriaa 1500-luvulta 1800-luvulle (katkelma Juhani Heikkilän artikkelista)
Inventointikohteet (Esimerkkinä inventoiduista rakennuskohteista on Kantaniemistö), Tellervo Lahti 
Yhteenvetoa Seinäjoen vanhasta rakennuskannasta 1 (Talonpoikaistalojen pihamuodot, asuinrakennukset, aitat, lutit, kellarit, saunat, tallit, navetat ja muut eläinsuojat), Tellervo Lahti
Yhteenvetoa Seinäjoen vanhasta rakennuskannasta 2 (Käymälät, pajat, riihet, ladot, salpietariladot), Tellervo Lahti
Tyylikaudet rakentamisessa, Tellervo Lahti
Päätteeksi
Luettelo Seinäjoen inventoiduista rakennuskohteista

Kirjaa myy Suomalainen Kirjakauppa.

Katso, löytyykö kirjaa kirjastoista.

Seinäjoen rakennuskulttuuria

URN:NBN:fi-fe20041521

 

Seinäjoen rakennuskulttuuria