Porstua-verkkopalvelu

Etusivu > Tietoa > Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Saavutettavuusseloste

Seinäjoen kaupunki, Porstua

Seinäjoen kaupunki pyrkii takaamaan Porstua-verkkopalvelun saavutettavuuden Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 mukaisesti.

Tämä saavutettavuusseloste koskee Porstua-verkkopalvelua.

Saavutettavuuden tila

Tämä verkkopalvelu täyttää Verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (WCAG) 2.1 tason AA vaatimukset osittain. Vaatimusten noudattamatta jättämiset ja vaatimuksiin sovellettavat poikkeukset mainitaan jäljempänä.

Ei saavutettava sisältö

Jäljempänä mainittu sisältö ei ole saavutettavissa seuraavista syistä: Lain digitaalisten palvelujen tarjoamisesta 306/2019 noudattamatta jättäminen.

 • Linkkien kontrastit eivät ole riittäviä. Näppäimistöllä navigoitaessa visuaalinen kohdistin ei riittävästi erotu kaikista aktiivisisia elementeistä. (WCAG 1.4.3, 2.4.7)
 • Kuvien tekstivastineet ovat puutteellisia, lisäksi kuvalinkkien tarkoitus ei ole selvä. (WCAG 1.1.1, 2.4.4)
 • Osa elementeistä ei salli tekstin koon suurentamista riittävästi vaan elementtien asettelu menee rikki. (WCAG 1.4.4)
 • Sivuston kartat eivät toimi saavutettavasti eikä niitä ole merkitty ja toteutettu niin, että ne olisi helppo ohittaa ruudunlukuohjelman avulla. Karttaosion sisällön selaaminen on vaikeaa. (WCAG 1.1.1, 2.1.1, 2.4.7)
 • Ota yhteyttä -lomakkeen virheilmoitus on huomaamaton eikä virheellistä kenttää ole korostettu. Ruudunlukuohjelman käyttäjä ei saa virhetilanteesta tietoa. (WCAG 3.3.1, 3.3.3, 4.1.3)
 • Otsikkohierarkiassa on pieniä puutteita. (WCAG 1.3.1)
 • Kaikissa taulukoissa ei ole ohjelmallisesti merkittyä otsikkoaluetta eikä otsikkosoluja. Taulukoidenotsikkosoluja ei ole teknisesti yhdistetty sisältösarakkeisiin. (WCAG 1.3.1, 1.3.2)
 • Välilehtiä ei ole ohjelmallisesti merkitty välilehdiksi, minkä vuoksi välilehdet luetaan vain linkkeinä. Välilehtien suhde sivuihin ja päävalikon osioihin on epäselvä ja vaikeuttaa rakenteen ymmärtämistä. (WCAG 1.3.1, 4.1.2)
 • Avainsanat-välilehden sisältö on raskas ladata, lisäksi sisällön järjestys ja esityslogiikka ei ole looginen.
 • Selaa näyttelyitä -osion sisällössä artikkelin pääsivu ei ole informatiivinen, ja se tuo rakenteeseen ja navigointiin turhan välivaiheen. Linkkien tarkoitus ei ole helposti ymmärrettävissä. (WCAG 2.4.4)
 • Hakulomakkeella kaikilla kentillä ei ole nimilappuja tai niitä ei ole yhdistetty kenttiin oikein. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)
 • Hakuohjeet eivät ole tarjolla mielekkäässä kontekstissa haun yhteydessä. (WCAG 3.3.2)
 • Vasemman reunan päänavigaatiossa avoinna olevaa sivua ei ole merkitty ohjelmallisesti HTML-koodiin eikä korostettu visuaalisesti. Valikon Tietoa-kohta toimii kohdistettaessa epäyhtenäisesti ja yllättävästi, eikä vastaava toiminnallisuus ole käytettävissä näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1)
 • Sivutustoiminnon logiikka on epäselvä. Ruudunlukuohjelman käyttäjälle ei ole selvää, mikä elementti on kyseessä ja miten sivua voi vaihtaa. Kentän nimilappu on epäselvä. (WCAG 1.1.1, 4.1.2)
 • Eri navigaatioelementtejä ei ole erotettu toisistaan nimeämällä. (WCAG 4.1.2)
 • Teknisessä toteutuksessa on joitakin kohtia, jotka eivät noudata HTML-standardia. (WCAG 4.1.1)

Edellä esitetyt puutteet saavutettavuudessa pyritään korjaamaan vuoden 2021 maaliskuun loppuun mennessä.

Ei kuulu lainsäädännön piiriin:

 • verkkosisältöön, joka on arkistoitu ennen 23.9.2019
 • video- tai äänitallenteita, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020
 • toimisto-ohjelmien tiedostoja (esim. doc, pdf), jotka on julkaistu ennen 23.9.2018
 • kulttuuriperintökokoelmien teosten ilmentymiä, joita ei voida muuttaa saavutettavuusvaatimukset täyttävään muotoon
 • Kartat ja karttasisällöt eivät ole täysin saavutettavia, mutta vastaava sisältö on tarjolla vaihtoehtoisessa muodossa. (WCAG 1.1.1)

Tämän saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 18.12.2020.

Seloste perustuu kolmannen osapuolen tekemään arviointiin siitä, täyttääkö verkkosivusto direktiivin (EU) 2016/2102 vaatimukset.

Palaute ja yhteystiedot

Otamme vastaan palautetta ja kehitysehdotuksia sivuston saavutettavuuteen liittyen. Vastaamme palautteeseen 14 päivän kuluessa.

Verkkolomakkeella

Anna saavutettavuuspalautetta tällä verkkolomakkeella.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Vastauksessa voi mennä 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000